Energi & Forsyning

ARGO KOD

Ny lager- og omlastefacilitet for Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) Bygherre, ARGO I/S (Kara Noveren) er et affaldsselskab ejet af 9 sjællandske kommuner. Forbrændingsanlægget på Håndværkervej 70 i Roskilde håndterer og forbrænder affald fra disse kommuner. I henhold til ny lovgivning på området skal bygherre håndtere Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) separat fra den øvrige dagrenovation. For […]

Læs mere
Energinet Blangslev

Ombygning 132kV Station Blangslev For Energinet har vi fået endnu en opgave. Vi har efterhånden fået et rigtigt godt samarbejde med Energinet, dette er den 4. sag i rækken. Projektet omhandler udførelse af to transformerfundamenter til 2 nye transformere, som skal erstatte nogle gamle transformere fra 50’erne. Inden støbningen af fundamenterne kan gå i gang, […]

Læs mere
HOFOR Kløvermarksvej

Renovering af pumpestation Den gamle spildevandspumpestation er taget ud af drift, og den fredede bygning er afrigget og ryddet for installationer, så den kan anvendes til andet formål. Nedrivning af den eksisterende Ristebygning og Venturibygning. Spildevand og overfladeafvanding fra arealerne omkring pumpestationen blev før ledt til den gamle pumpestation, og der blev etableret nye forbindelser […]

Læs mere
Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgøringsbygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet. Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rørinstallationer samt betondæk og -fundamenter. Endvidere opføres en ny bygning på 175 m2, kaldet Kalkpillebygningen. Her samles det kalk, […]

Læs mere