ARGO KOD

Ny lager- og omlastefacilitet for Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)

Bygherre, ARGO I/S (Kara Noveren) er et affaldsselskab ejet af 9 sjællandske kommuner. Forbrændingsanlægget på Håndværkervej 70 i Roskilde håndterer og forbrænder affald fra disse kommuner.
I henhold til ny lovgivning på området skal bygherre håndtere Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) separat fra den øvrige dagrenovation.

For at håndtere KOD skal bygherre have etableret en ny affaldshåndteringsstation, hvor KOD kan modtages og omlastes separat fra øvrige affaldsfraktioner.
Der skal derfor anlægges en ny affaldssilo, hvor aflæsning og omlastning af KOD kan ske.
Denne udvidelse af eksisterende anlæg anlægges på sydsiden af eksisterende energitårn/ovnlinje 6 umiddelbart i forlængelse af nuværende aflæssehal, som et selvstændigt nybyggeri i princippet helt isoleret fra eksisterende byggeri.

Udførelsen vil blive relativt vanskelig med små tolerancer, og anlæggelsen skal ske med stor omhu, ikke mindst da den eksisterende aflæssehal skal være i drift under hele udførelsen.

C.C. Brun Entreprise skal således levere et projekt fra modtaget stade til fuldt færdigt, direkte ibrugtagningsegnet byggeri.

Bygherre
ARGO I/S

BH-Rådgiver
Rambøll Danmark A/S

Entreprisesum
kr.  17.000.000,-

Byggeperiode
10. maj - 3. december 2021

Andre referencer

  • Ll. Næstved Skole – udvidelse For Næstved Kommune har C.C. Brun udført en udvidelse af Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej. Ll. Næstved Skole består af…
  • Benløse Børnehave Opførelse af ny integreret børnehave For Ringsted Kommune har C.C. Brun stået for opførelsen af en ny børnehave i Benløse.…

NYT PROJEKT?

Vi har altid tid og lyst til at høre om dit næste projekt.

Jens Christian Molter
Direktør
Mobil 20 49 95 65
E-mail jcm@ccbrun.dk