Historie

I 1947 startede civilingeniør Carl Constantin Brun egen virksomhed med navnet Traktorkorpset Glumsø.
Dengang var hovedbeskæftigelsen inden for maskinstationsarbejde, jordflytning og vejarbejde.

I 1957 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab med C.C. Brun og hans tre børn som aktionærer.
I 1977 dannede man som led i et generationsskifte C.C. Brun Entreprise K/S – et kommanditselskab bestående af C.C. Brun, sønnen Claus Brun og fire ledende medarbejdere.

Selskabet blev i 1982 ændret til C.C. Brun Entreprise A/S.
I 1978 blev C.C. Brun Betonelementer A/S grundlagt.
I 1988 blev C.C. Brun Holding A/S etableret som moderselskab for driftsselskaberne.
I 1992 blev C.C. Brun Stål A/S etableret som navneselskab under C.C. Brun Entreprise A/S.

Fra midten af 1990’erne har K.G. Hansen & Sønner a/s været medejere og pr. 1. oktober 2003 været 100% ejere af C.C. Brun gruppen.
I 2004 blev ledelsen i C.C. Brun Entreprise A/S medejer. Endvidere ændredes moderselskabsforholdet således at K.G. Hansen & Sønner a/s ejede C.C. Brun Betonelementer A/S 100% og C.C. Brun Entreprise A/S 60%.

Pr. marts 2009 havde C.C. Brun Entreprise A/S følgende ejerforhold, hvor 10% ejedes af Jan Stysiek, KGH
Holding Grindsted A/S ejede 30% og de resterende 60% af aktiekapitalen ejedes af Kristian Lind.

Pr. 1. juli 2019 er Kristian Lind trådt ud af ejerkredsen og C.C. Brun Entreprise A/S har herefter følgende ejerforhold, hvor Jan Stysiek ejer 10% og KGH Holding Grindsted A/S ejer 90% af aktiekapitalen.