Referencer

ARGO KOD

Ny lager- og omlastefacilitet for Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) Bygherre, ARGO I/S (Kara Noveren) er et affaldsselskab ejet af 9 sjællandske kommuner. Forbrændingsanlægget på Håndværkervej 70 i Roskilde håndterer og forbrænder affald fra disse kommuner. I henhold til ny lovgivning på området skal bygherre håndtere Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) separat fra den øvrige dagrenovation. For […]

Læs mere
Sortebrødre Plads

Overdækning af varegård og nedkørselsrampe Opgaven omhandler etablering af overdækning af eksisterende åbne varegårde beliggende i kælderniveau samt etablering af trappehus i 4 etager fra kælderniveau -2 til 1. sals niveau. Derudover udføres en udvidelse af eksisterende kørerampe til varegårdene. I forbindelse med overdækningen af varegårdene ombygges og udvides den eksisterende nedkørselsrampe til varegårdene . Den […]

Læs mere
Stevns Klint Besøgscenter

C.C. Brun har vundet licitationen om opførelse af Stevns Klint Besøgscenter. Besøgscenteret skal opføres i det nuværende Boesdal Kalkbrud på Stevns, og vil være på ca. 1600 m2. Besøgscentret får en fantastisk placering tæt på klinten i det tidligere kalkbrud i Boesdal, som indtil 1978 fungerede som et aktivt kalkbrud. Besøgscentret placeres nedgravet i den […]

Læs mere
Amager Ressourcecenter ARC

Lige før jul indgik vi aftale med I/S Amager Ressourcecenter (ARC) om opførelsen af en ny bygning med tilhørende udearealer med P-pladser til 65 el-drevne renovationsvogne. Byggeriet opføres på Parkstien 12 i Valby og skal huse kontor- og mandskabsfaciliteter, vaskehal og værkstedsbygning samt et større udeareal til parkering af renovationsbiler. Parkerings- og mandskabsfaciliteter skal understøtte: […]

Læs mere