Beton & Råhus

Sortebrødre Plads

Overdækning af varegård og nedkørselsrampe Opgaven omhandler etablering af overdækning af eksisterende åbne varegårde beliggende i kælderniveau samt etablering af trappehus i 4 etager fra kælderniveau -2 til 1. sals niveau. Derudover udføres en udvidelse af eksisterende kørerampe til varegårdene. I forbindelse med overdækningen af varegårdene ombygges og udvides den eksisterende nedkørselsrampe til varegårdene . Den […]

Læs mere
Kultur- og Bevægelseshus KU.BE

  Det nye Kultur- og Bevægelseshuset KU.BE på Frederiksberg er et aktivt mødested i lokalområdet. Det indre rum i KU.BE er sammensat af seks hovedzoner, som hver især er skræddersyet til forskellige typer aktivitet. Mellem hovedzonerne opstår et mangeartet åbent rum, som imødekommer alternative aktiviteter og bevægelsesformer. I forbindelse med opførelsen af Kultur- og Bevægelseshuset […]

Læs mere
Copenhagen Plant Science Center 1

Ved Den Kgl. Landbrugshøjskole opføres et nyt center, hvor forskere fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet vil opbygge et forskningscenter i verdensklasse, CPSC. Med mere end 30.000 mandetimer har C.C. Brun bragt flere af sine spidskompetencer i spil ved gennemførelsen af råhusentreprisen på Copenhagen Plant Science Centre på Frederiksberg. Byggeriet var det første af 4 […]

Læs mere
LIFE

Projektet LIFE (Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter) omfatter en bygning, som skal benyttes af børn og unge mennesker med det formål at øge interessen for de naturvidenskabelige fag. Bygningens samlede areal er ca. 4.000 m², i 3 etager, fordelt på ca. 800 m² kælder med teknik og servicearealer, stue og 1. sal med kontorer, laboratorier, […]

Læs mere