Arbejdsmiljø

I C.C. Brun Entreprise A/S er arbejdsmiljø og sikkerhed en del af vores kultur, og vi uddanner løbende vores medarbejdere internt i organisationen, således at vi sikrer forståelsen og betydningen af et godt og sikkert arbejdsmiljø, både internt og eksternt.

Vores målsætning for arbejdsmiljøet er:

  • At der ikke sker arbejdsulykker
  • At unødige sundhedsskadelige belastninger og nedslidning undgås.
  • At det arbejdsbetingede sygefravær minimeres.
  • At der foretages god planlægning og koordinering - også i forhold til omgivelser.
  • At der er orden og ryddelighed på byggepladsen.
  • At der er en god kommunikation, ordentlig omgangstone og godt samarbejde.
  • At samarbejde og produktivitet optimeres.

Gennem en målrettet og kompromisløs indsats samt en massiv opgradering og løbende afholdelse af arbejdsmiljørelaterede kurser har vi hos C.C. Brun opnået markante resultater i bestræbelserne på at have et af byggebranchens bedste arbejdsmiljøer.

 

”Planlægning af arbejdsmiljø og sikkerhed er erfaringsmæssigt en stor gevinst
for opgaven, da produktiviteten optimeres og sikkerheden sikres”

                                                                            Arbejdsmiljøchef, Jan Stysiek

 

C.C. Brun’s arbejdsmiljøorganisation

C.C. Brun’s arbejdsmiljøorganisation består overordnet af et arbejdsmiljøudvalg, hvor ledelsen, projektledere/byggeledere, formænd og timelønnede er repræsenteret.

Arbejdsmiljøchef Jan Stysiek står i spidsen for arbejdsmiljøudvalget som formand og har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet i virksomheden.

 

C.C. Brun har en grøn smiley for vores arbejdsmiljø