Erhvervsbyggeri

ARGO KOD

Ny lager- og omlastefacilitet for Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) Bygherre, ARGO I/S (Kara Noveren) er et affaldsselskab ejet af 9 sjællandske kommuner. Forbrændingsanlægget på Håndværkervej 70 i Roskilde håndterer og forbrænder affald fra disse kommuner. I henhold til ny lovgivning på området skal bygherre håndtere Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) separat fra den øvrige dagrenovation. For […]

Læs mere
Sortebrødre Plads

Overdækning af varegård og nedkørselsrampe Opgaven omhandler etablering af overdækning af eksisterende åbne varegårde beliggende i kælderniveau samt etablering af trappehus i 4 etager fra kælderniveau -2 til 1. sals niveau. Derudover udføres en udvidelse af eksisterende kørerampe til varegårdene. I forbindelse med overdækningen af varegårdene ombygges og udvides den eksisterende nedkørselsrampe til varegårdene . Den […]

Læs mere
Amager Ressourcecenter ARC

Lige før jul indgik vi aftale med I/S Amager Ressourcecenter (ARC) om opførelsen af en ny bygning med tilhørende udearealer med P-pladser til 65 el-drevne renovationsvogne. Byggeriet opføres på Parkstien 12 i Valby og skal huse kontor- og mandskabsfaciliteter, vaskehal og værkstedsbygning samt et større udeareal til parkering af renovationsbiler. Parkerings- og mandskabsfaciliteter skal understøtte: […]

Læs mere
HOFOR Kløvermarksvej

Renovering af pumpestation Den gamle spildevandspumpestation er taget ud af drift, og den fredede bygning er afrigget og ryddet for installationer, så den kan anvendes til andet formål. Nedrivning af den eksisterende Ristebygning og Venturibygning. Spildevand og overfladeafvanding fra arealerne omkring pumpestationen blev før ledt til den gamle pumpestation, og der blev etableret nye forbindelser […]

Læs mere