Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg

Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgøringsbygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet.

Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rørinstallationer samt betondæk og -fundamenter.

Endvidere opføres en ny bygning på 175 m2, kaldet Kalkpillebygningen. Her samles det kalk, der bliver fjernet fra vandet.

I Kalkpillebygningen etableres under anden entreprise tanke til opbevaring af lud samt siloer til opbevaring af kalkpellets. Under bygningsentreprisen etableres en vognport for levering og afhentning af materialer, der skal bruges i processen.

Kalkpillebygningen pælefunderes og opføres i betonelementer med skalmur. Der leveres og monteres døre og vinduer, og lofter, gulve og vægge males indvendigt. Tagbelægning udføres med tagpap. Indvendigt opføres en trappe med reposer.
Til Kryo-tanken (som leveres af anden entreprenør) skal der etableres et fundament.

Til opsamling af forskellige spildprodukter skal der under denne entreprise etableres 2 tanke i jorden, en på 3 m3 og en på 10 m2 (tankene leveres under anden entreprise).

Bygherre
HOFOR A/S

Arkitekt
Gottlieb Paludan Architects

Ingeniør
Krüger A/S

Entrepriseform
Bygningsentreprise

Entreprisesum
kr.  13.000.000,-

Byggeperiode
August 2018 - december 2019

Andre referencer

  • ZLEEP HOTEL CPH AIRPORT Ny værelsesfløj til ZLEEP Hotel På ZLEEP Hotel, som ligger ude ved Københavns lufthavn, har C.C. Brun udført nedrivning af…
  • Amager Ressourcecenter ARC Lige før jul indgik vi aftale med I/S Amager Ressourcecenter (ARC) om opførelsen af en ny bygning med tilhørende udearealer…

NYT PROJEKT?

Vi har altid tid og lyst til at høre om dit næste projekt.

Jens Christian Molter
Direktør
Mobil 20 49 95 65
E-mail jcm@ccbrun.dk