HOFOR Kløvermarksvej

Renovering af pumpestation

Den gamle spildevandspumpestation er taget ud af drift, og den fredede bygning er afrigget og ryddet for installationer, så den kan anvendes til andet formål.

Nedrivning af den eksisterende Ristebygning og Venturibygning.

Spildevand og overfladeafvanding fra arealerne omkring pumpestationen blev før ledt til den gamle pumpestation, og der blev etableret nye forbindelser til det offentlige kloaksystem i stedet.

Grundet stor dybde på eksisterende ledninger, krævede dette etablering af en ny pumpebrønd.

Arealerne omkring pumpestationen er renoveret og der blev herudover etableret et mindre regnvandsbassin.

Bygherre
HOFOR A/S

Rådgiver
Krüger A/S

Entrepriseform
Hovedentreprise

Entreprisesum
kr. 9.300.000,-

Byggeperiode
1. februar - 1. juli 2020

Andre referencer

  • GFII NAKSKOV RÅDHUS Ombygning af Nakskov Rådhus   På Nakskov gamle rådhus har C.C. Brun ombygget og renoveret de eksisterende bygninger for Bygningstyrelsen.…
  • HOFOR Kløvermarksvej Renovering af pumpestation Den gamle spildevandspumpestation er taget ud af drift, og den fredede bygning er afrigget og ryddet for…

NYT PROJEKT?

Vi har altid tid og lyst til at høre om dit næste projekt.

 

Kontakt os på

Tlf. 57 64 64 64

Mail ccbrun@ccbrun.dk