HOFOR Kløvermarksvej

Renovering af pumpestation

Den gamle spildevandspumpestation er taget ud af drift, og den fredede bygning er afrigget og ryddet for installationer, så den kan anvendes til andet formål.

Nedrivning af den eksisterende Ristebygning og Venturibygning.

Spildevand og overfladeafvanding fra arealerne omkring pumpestationen blev før ledt til den gamle pumpestation, og der blev etableret nye forbindelser til det offentlige kloaksystem i stedet.

Grundet stor dybde på eksisterende ledninger, krævede dette etablering af en ny pumpebrønd.

Arealerne omkring pumpestationen er renoveret og der blev herudover etableret et mindre regnvandsbassin.

Bygherre
HOFOR A/S

Rådgiver
Krüger A/S

Entrepriseform
Hovedentreprise

Entreprisesum
kr. 9.300.000,-

Byggeperiode
1. februar - 1. juli 2020

Andre referencer

  • Ll. Næstved Skole – udvidelse For Næstved Kommune har C.C. Brun udført en udvidelse af Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej. Ll. Næstved Skole består af…
  • Amager Ressourcecenter ARC Lige før jul indgik vi aftale med I/S Amager Ressourcecenter (ARC) om opførelsen af en ny bygning med tilhørende udearealer…

NYT PROJEKT?

Vi har altid tid og lyst til at høre om dit næste projekt.

Jens Christian Molter
Direktør
Mobil 20 49 95 65
E-mail jcm@ccbrun.dk