Sortebrødre Plads

Overdækning af varegård og nedkørselsrampe

Opgaven omhandler etablering af overdækning af eksisterende åbne varegårde beliggende i kælderniveau samt etablering af trappehus i 4 etager fra kælderniveau -2 til 1. sals niveau.

Derudover udføres en udvidelse af eksisterende kørerampe til varegårdene.

I forbindelse med overdækningen af varegårdene ombygges og udvides den eksisterende nedkørselsrampe til varegårdene . Den eksisterende stibroforbindelse fra Biblioteksgangen til Ved Klostermuren nedrives og der udføres en ny trappe og cykelrampe-forbindelse til erstatning for denne.

For at kunne udføre overdækningen af varegårdene er det nødvendigt at nedrive eksisterende svalegange over varegårdene ligesom det er nødvendigt at etablere en ny flugtvejsmulighed fra parkeringskælderen i kælderniveau -2 under Superbrugsens varegård, fra varegården selv samt fra tagniveauet over Superbrugsen, hvorfra der hidtil har været flugtvej via en spindeltrappe, som nedlægges.

Bygherre
Roskilde Kommune / KS Algade Roskilde

Skanding A/S

Totalrådgiver
Skanding A/S

Entrepriseform
Hovedentreprise

Entreprisesum
kr.  12.135.000,-

Byggeperiode
15. februar - 7. september 2021

Andre referencer

  • Amager Ressourcecenter ARC I slutningen af 2020 indgik C.C. Brun aftale med I/S Amager Ressourcecenter (ARC) om opførelsen af et nyt og grønt…
  • Stevns Klint Besøgscenter Opførelse af nyt besøgscenter, Stevns Klint Experience. Besøgscenteret er opført i Boesdal Kalkbrud på Stevns, og er på ca. 1600…

NYT PROJEKT?

Vi har altid tid og lyst til at høre om dit næste projekt.

 

Kontakt os på

Tlf. 57 64 64 64

Mail ccbrun@ccbrun.dk