Ll. Næstved Skole – udvidelse

For Næstved Kommune har C.C. Brun udført en udvidelse af Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej.

Ll. Næstved Skole består af flere afdelinger. Afdeling Karrebækvej er i dag en grundskole med elever fra 0‐6. klasse. På baggrund af en generel tilvækst af elever på Ll. Næstved Skole er der behov for, at etablere en ny (2‐sporet) udskolingsafdeling på Karrebækvej til ca. 168 elever.
Bygningen er på ca. 1850 m², og skal huse skolens udskolingsafdeling (7.-9. klasser – to spor).

Den ny bygning rummer 6 basislokaler med tilhørende fællesareal, 3 faglokaler til Naturfag og Håndværk & Design samt forberedelses- faciliteter til udskolingspersonale.

Udskolingsbygningen er opført som en én‐etages bygning og med et arkitektonisk udtryk, som tager afsæt i skolens eksisterende bygninger.

C.C. Brun's tømrere har udført snedkerbygget fast inventar i form af opholdsnicher, siddetrapper m.m.

Udearealer i forbindelse med projektet omhandlede primært etablering af nære opholdsarealer, cykelparkering m.m.

Byggeriet er foregået med den eksisterende skole i drift, og de kommende brugere af udskolingen og deres lærere har været på besøg, hvor de med stor interesse fulgte byggeriet og byggeprocesserne.

Under hele byggeriet har der i dialog med bygherren været stor fokus på i størst muligt omfang at optimere byggeprocesserne i forhold til bæredygtighed ved f.eks. valg af materialer m.m.

Bygherre
Næstved Kommune

Arkitekt
Arkitekterne Køge A/S

Ingeniør
MOE A/S

Entrepriseform
Totalentreprise

Entreprisesum
kr. 31.000.000,-

Byggeperiode
1. oktober 2019 - 18. november 2020

Andre referencer

  • Sortebrødre Plads Overdækning af varegård og nedkørselsrampe Opgaven omhandler etablering af overdækning af eksisterende åbne varegårde beliggende i kælderniveau samt etablering af…
  • Benløse Børnehave Opførelse af ny integreret børnehave For Ringsted Kommune har C.C. Brun stået for opførelsen af en ny børnehave i Benløse.…

NYT PROJEKT?

Vi har altid tid og lyst til at høre om dit næste projekt.

Jens Christian Molter
Direktør
Mobil 20 49 95 65
E-mail jcm@ccbrun.dk